CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NAM PHONG CAM KẾT BẢO HÀNH THIẾT BỊ NHƯ SAU

Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất cho thiết bị

Bảo hành 06 tháng cho các đầu đo của thiết bị

Bảo trì miễn phí thiết bị trong thời gian bảo hành

Công ty KHÔNG bảo hành cho các trường hợp sau:

Không bảo hành cho đồ tiêu hao, phụ tùng, phụ kiên, phần mềm

Sản phẩm hết hạn bảo hành

Không có tem/giấy bảo hành của nhà sản xuất, nhà cung cấp, hoặc giấy bảo hành không hợp lệ: rách, tẩy xóa

Số series trên máy không phù hợp với số series trên giấy bảo hành, hoặc số series trên máy bị tẩy, xóa

Sản phẩm bị hỏng trong quá trình sử dụng sai quy cách

Sản phẩm bị hỏng trong trường hợp bất khả kháng: cháy nổ, lũ lụt