Máy tiệt trùng bằng Ethylene oxide (EO, EtO) | NPSC.VN

Hiển thị tất cả 11 kết quả

Máy tiệt trùng bằng Ethylene Oxide

Máy tiệt trùng bằng Ethylene oxide (EO, EtO) được sử dụng để tiệt trùng tại nhiệt độ thấp các vật tư dụng cụ y tế, chăm sóc sức khỏe.

Khí EO phản ứng như một tác nhân alkyl hóa mạnh làm gián đoạn DNA và gây ra phản ứng dây chuyền trên cấu tạo protein của vi sinh vật, ngăn cản chúng tái tạo.  EO có thể giết hết tất cả các virus, vi khuẩn và nấm, bao gồm cả bào tử vi khuẩn.

Khí EO có tính xuyên thấu tốt, đâm xuyên qua giấy, vải, và nhựa và có tính hiệu quả rất cao. EtO có thể giết hết tất cả các virus, vi khuẩn và nấm, bao gồm cả bào tử vi khuẩn và tương thích với hầu hết các vật liệu.

Máy tiệt trùng bằng Ethylene oxide cho phép tiệt trùng các dụng cụ không chịu được nhiệt độ hay độ ẩm cao, không bị giới hạn bởi kích thước, đường kính nòng ống và chiều dài dụng cụ hay lồng ống, tương thích với hầu hết các vật liệu đóng gói.

Tiệt trùng bằng ethylene oxide là gì?

Máy tiệt trùng plasma