Mẫu chuẩn đối chiếu CRM - Chính Xác Giá Gốc | NPSC.VN

Hiển thị tất cả 18 kết quả

Mẫu chuẩn đối chiếu CRM

Mẫu chuẩn đối chiếu CRM  hay còn gọi là vật liệu tham chiếu chuẩn, mẫu chuẩn CRM là một chất chuẩn phân tích, cấp kèm theo một giấy chứng nhận, ghi rõ một hay nhiều giá trị của mẫu được xác định bằng qui trình có khả năng truy xuất nguồn gốc chính xác. Các giá trị tính chất được đưa ra kèm với độ không đảm bảo, cùng với tính chất liên kết chuẩn đo lường.

Niềm tin của công chúng vào kết quả đo lường là quan trọng trong nhiều khía cạnh của xã hội; bao gồm bảo vệ người tiêu dùng trong tiêu thụ thực phẩm, chăm sóc sức khỏe y tế, bảo vệ môi trường và công bằng thương mại. Mẫu chuẩn đối chiếu CRM là nền tảng đảm bảo phân tích chất lượng hiện đại; bởi chúng cho phép hiệu chỉnh các thiết bị, xác nhận các phương pháp và kiểm soát chất lượng của phép đo và chất lượng của phòng thí nghiệm; dựa trên truy xuất nguồn gốc và so sánh kết quả đo lường phân tích.


Công ty Nam Phong là đại diện phân phối chính hãng các nhà sản xuất mẫu chuẩn CRM hàng đầu NIST, ERM, BRC, IRMM, NCS, Dillinger, BAS, MBH, Alpharesources ...