Dung dịch chuẩn ICP AAS từ 10 ppm đến 50.000 ppm | NPSC.VN

Hiển thị tất cả 27 kết quả

Dung dịch chuẩn ICP AAS

Dung dịch chuẩn ICP AAS là nhóm hóa chất được sản xuất theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt, có nồng độ được định trước và độ ổn định cao,.sử dụng cho hiệu chuẩn các thiết bị ICP AAS, cho xác nhận các phương pháp, hay làm chuẩn đối chiếu phân tích định lượng độ chính xác cao các cation và một số anion trong mẫu lỏng.

Dung dịch chuẩn ICP AAS có loại đơn nguyên tố hoặc đa nguyên tố, thường là loại nồng độ có thể sử dụng ngay (ready to use) nồng độ 10, 20, 50, 100 ppm. Một số loại có nồng độ lớn 1000 – 10.000 hay 50,000 ppm đáp ứng mục dích pha loãng thành các dung dịch làm việc dành cho các phòng thí nghiệm đủ điều kiện và trang thiết bị.

Công ty Nam Phong là đại điện phân phối tại Việt nam các dung dịch chuẩn ICP AAS từ các nhà sản xuất hàng đầu thế giới như Inorganic Ventues, AccuStandard, CPAChem, Merck, Carlroth, Scpscience, Sigma, Labchem, Ricca. Các dung dịch này được sản xuất với tiêu chuẩn ISO 17034 của nhà sản xuất chuẩn đối chiếu và tiêu chuẩn  ISO 17025 (A2LA 883.01 & 883.02) cho vật liệu kiểm tra hay tiêu chuẩn có liên kết chuẩn NIST