CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN, GIAO NHẬN VÀ CÀI ĐẶT CỦA CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NAM PHONG NHƯ SAU:

  • Đối với hàng hóa có sẵn: thời gian giao hàng 1-3 ngày khi nhận được xác nhận đặt hàng bằng văn bản
  • Đối với hàng hóa phải đặt hàng: thời gian cụ thể khi đàm phán khi làm hợp đồng
  • Địa điểm giao hàng: tại kho Công ty TNHH KHKT Nam Phong
  • Đối với đơn hàng giao hàng tại bên mua: chi phí vận chuyển do bên mua chi trả
  • Cài đặt, hướng dẫn vận hành sản phẩm miễn phí tại bên bán.