Máy lọc nước siêu sạch phòng thí nghiệm - Nước loại 1 | NPSC.VN

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Máy lọc nước siêu sạch

Máy lọc nước siêu sạch phòng thí nghiệm là thiết bị ứng dụng một chuỗi các cột lọc công nghệ cao tạo nước siêu sạch loại 1, 2, 3 theo các tiêu chuẩn ASTM, ISO và CLSI. Các tiêu chuẩn cho nước siêu sạch của 3 tổ chức này có thể tóm tắt trong bảng dưới đây:

Thông sốNước loại 1Nước loại 2Nước loại 3
Độ cách điện (MΩ•cm tại 25°C)>18.0>1.0>0.05
TOC (ppb)<10<50<200
Pyrogens (EU/mL)<0.03
Hạt  > 0.2 µm (hạt/mL)<1
Silic (ppb)<10<10<1000
Vi khuẩn (cfu/mL)<1<100<1000

Ứng dụng cho nước đầu ra của máy lọc nước siêu sạch:

Nước loại 3: sử dụng cho rửa dụng cụ; nước cấp cho nồi hấp, đầu vào cho lọc nước loại 1

Nước loại 2: sử dụng chung cho phòng thí nghiệm như chuẩn bị dung dịch pH, đệm; Pha thuốc thử phân tích, pha môi trường nuôi cấy vi sinh; nước đầu vào cho lọc nước loại 1

Nước loại 1: sử dụng cho thiết bị như HPLC, GC, LC/MS, AAS, ICP. Pha môi trường nuôi cấy tế bào động vật, IVF; chuẩn bị dung dịch pH, đệm, pha thuốc thử phân tích, pha môi trường nuôi cấy. Cho ứng dụng sinh học như điện di, blotting, PCR hay giải trình tự DNA.

Công ty Nam Phong cung cấp các loại máy lọc nước siêu sạch Millipore, máy lọc nước siêu sạch AquaMax Ultra, Evoqua, VWR.