Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao - Máy HPLC giá rẻ | NPSC.VN

Hiển thị tất cả 24 kết quả

Sắc ký lỏng hiệu năng cao

Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao hay còn gọi là máy sắc ký lỏng HPLC là thiết bị sử dụng áp suất cao cho sắc ký cột, ứng dụng trong phân tách, làm giầu, xác định định tính hay định lượng thành phần hợp chất.

Pha động trong máy sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC là chất lỏng. Được bơm dưới áp suất cao có thể lên đến 6000 psi qua pha tĩnh trong cột. Pha tĩnh là chất rắn hay chất lỏng phủ lên một nền chất mang rắn thông qua liên kết hóa học. Mẫu được bơm vào pha động. Cơ chế phân tách dựa trên sắc ký hấp phụ (adsorption); Phân bố (partition); Trao đổi ion (ion-exchange); hay rây phân tử (size exclusion/gel permeation chromatography).

Công ty Nam Phong cung cấp máy sắc ký lỏng hiệu năng cao của hãng Jasco (Nhật Bản); Máy sắc ký lỏng HPLC giá rẻ của YL Instruments (Hàn Quốc), cùng các phụ kiện sắc ký đa dạng


Công ty Nam Phong (NP Scientific) cung cấp chính hãng máy sắc ký lỏng hiệu năng cao và các phụ kiện. Chúng tôi mang đến thiết bị HPLC chất lượng, giá tốt nhất và dịch vụ kỹ thuật hoàn hảo.