HPLC tích hợp YL9300 - Máy sắc ký lỏng HPLC giá rẻ - NPSC.VN

Máy sắc ký lỏng HPLC tích hợp YL9300

Integrated HPLC

Model: HPLC YL9300

Hãng sản xuất: YL Instruments – Hàn Quốc