Chất chuẩn dược phẩm dược liệu - Chuẩn dược điển | NPSC.VN

Hiển thị tất cả 20 kết quả

Chất chuẩn dược phẩm dược liệu

Chất chuẩn dược phẩm dược liệu là các chất chuẩn cần thiết cho các phòng thí nghiệm phân tích, kiểm nghiệm dược phẩm để đánh giá các nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm theo các quy trình đã xác định.

Sử dụng chất chuẩn dược chính xác giúp kết quả kiểm nghiệm có mức tin cậy cao. Nâng cao uy tín phòng thí nghiệm.

Chất chuẩn dược phẩm gồm: chuẩn dược điển (USP, EP, BP, JP). Chất chuẩn gốc (primary). Chuẩn làm việc hay chuẩn thức cấp (secondary).

Công ty Nam phong có nhiều năm kinh nghiệm cung cấp chất chuẩn dược phẩm dược liệu. Có sự tín nhiệm cao của các khách hàng trên toàn quốc. Chúng tôi đang cung cấp các chất chuẩn dược phẩm chính xác, nhanh chóng, với giá thành hợp lý và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hoàn hảo.


Chúng tôi đang cung cấp các chất chuẩn dược phẩm chính xác, nhanh chóng, với giá thành hợp lý và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hoàn hảo. Liên hệ kỹ thuật và báo giá chuẩn dược phẩm dược liệu: Công ty Nam phong (NPScientific): Hot line 0982 919651 / email: sales@npsc.vn