Chuẩn dược liệu Chromadex Mỹ - Chuẩn các hợp chất thiên nhiên

Chuẩn dược liệu Chromadex

ChromaDex đang cung cấp hơn 1800 chất chuẩn chiết xuất từ thực vật và hơn 400 tinh chất hợp chất tự nhiên. Danh mục các hoạt chất và nguyên liệu mới được cấp của Chromadex bao gồm NIAGEN® nicotinamide riboside; IMMULINA ™, chiết xuất Spirulina; và AnthOrigin ™, anthocyanins.