Máy đếm tiểu phân - Đếm hạt bụi - Kiểm tra phòng sạch | NPSC.VN

Hiển thị tất cả 10 kết quả

Máy đếm tiểu phân Đếm hạt bụi

Máy đếm tiểu phân được sử dụng để định lượng số lượng các hạt có trong không khí của môi trường phòng sạch. Các mẫu được lấy từ môi trường trong một khoảng thời gian đo cách nhau hoặc đo mẫu liên tục. Máy đếm tiểu phân sẽ đồng thời đo và đếm cá hạt theo số lượng và nhóm kích thước riêng rẽ trong thời gian thực (kênh đo).

Các cơ sở sản xuất dược phẩm; y tế; điện tử thường được yêu cầu bởi các cơ quan quản lý phải tuân thủ rất nhiều tiêu chuẩn; ví dụ như tiêu chuẩn ISO 14644: phân loại và đánh giá môi trường phòng sạch. Máy đếm tiểu phần là một công cụ then chốt để các nhà máy sản xuất kiểm tra và xác thực bản thân có tuân theo ISO 14644 hay tiêu chuẩn quốc tế khác hay không.

Phòng sạch tiêu chuẩn ISO từ Class 5 trở xuống phải kiểm định 6 tháng một lần. Các phòng sạch ISO lớn hơn Class 5 phải thực hiện 12 tháng một lần. Máy đếm tiểu phân sử dụng để kiểm định và chứng nhận phải được hiệu chuẩn và kiểm định theo tiêu chuẩn ISO 21501-4. Máy sử dụng trong được phẩm y tế phải đáp ứng theo tiêu chuẩn USP797 hay GMP của Châu Âu – EU GMP Annex I (EMEA).