Máy đếm tiểu phân cầm tay Handheld 3016 | NPSC.VN

Máy đếm tiểu phân cầm tay Handheld 3016

Airbone Particle Counter

Model: Handheld 3016

Hãng sản xuất: Lighthouse

Xuất xứ: Mỹ