Dung dịch chuẩn Độ đục Độ dẫn pH ORP COD | NPSC.VN

Hiển thị tất cả 15 kết quả

Dung dịch chuẩn Độ đục Độ dẫn pH ORP IC COD

Dung dịch chuẩn Độ đục Độ dẫn pH ORP sử dụng cho kiểm soát chất lượng, giám sát độ tinh khiết của nước cấp, kiểm soát nước uống và xử lý chất lượng nước hay đo trực tiếp độ dẫn thành phần trong quá trinh xử lý. Dung dịch chuẩn sắc ký Ion để xác định hàm lượng các Ion mà chủ yếu là Anion trong dung dịch.

Dung dịch chuẩn Độ đục Độ dẫn pH …có chứng chỉ chuẩn đối chiếu (CRM) cũng được sử dụng để hiệu chuẩn máy đo, điện cưc hay đầu dò để phép đo đạt độ chính xác.

Công ty Nam Phong là đại điện phân phối tại Việt nam các Dung dịch chuẩn Độ đục Độ dẫn pH …từ các nhà sản xuất hàng đầu thế giới như Inorganic Ventues, AccuStandard, CPAChem, Merck, Calroth, Sigma, Labchem, Ricca. Hana, Conostan… Các dung dịch này được sản xuất với tiêu chuẩn ISO 17034 của nhà sản xuất chuẩn đối chiếu và tiêu chuẩn  ISO 17025 (A2LA 883.01 & 883.02) cho vật liệu kiểm tra hay tiêu chuẩn có liên kết chuẩn NIST