Sản phẩm nổi bật

-1%
84,850,000 

Tủ an toàn sinh học

tiệt trùng - khử khuẩn

Tủ ấm, tủ ấm BOD, tủ ấm CO2

Tủ sấy phòng thí nghiệm

Hóa chất phân tích

Chuẩn phân tích, chuẩn đối chiếu, chuẩn dược

Thông tin kỹ thuật

Đối tác

Liên hệ