Chuẩn dược điển Anh BP - Nhanh, chính xác - giá gốc

Chuẩn dược điển Anh BP

The British Pharmacopoeia (BP) – Cơ quan Dược điển Anh được thành lập năm 1894. Vị trí pháp lý của British Pharmacopoeia được qui định trong Luật Y tế của Anh và là đơn vị cung cấp các chỉ dẫn và chất chuẩn cho lĩnh vực dược phẩm và y tế. Các chất chuẩn dược điển của BP đang được sử dụng tại hơn 100 quốc gia.