Bể ổn nhiệt - Bể điều nhiệt tuần hoàn nóng lạnh | NPSC.VN

Hiển thị tất cả 26 kết quả

Bể ổn nhiệt – Bể điều nhiệt tuần hoàn nóng lạnh

Bể ổn nhiệt, bể điều nhiệt, bể điều nhiệt nóng lạnh, bể điều nhiệt tuần hoàn nóng/ lạnh… là thiết bị cung cấp môi trường áo nhiệt ổn định trong các dải nhiệt độ từ -40oC đến +300oC cho các phản ứng hay thử nghiệm trong lĩnh vực hóa học, sinh học, vi sinh, dược phẩm và y tế, thủ vật liệu, thử bền nhiệt.

Bể điều nhiệt tuần hoàn nóng lạnh là bể ổn nhiệt có thể tích hợp bơm tuần hoàn để điều chuyển chất lỏng làm áo nhiệt cho các thiết bị khác.

Mức nhiệt độ áo nhiệt sẽ phân chia bể ổn nhiệt, bể điều nhiệt tuần hoàn thành loại bể nóng hay lạnh. Môi chất sử dụng cho từng loại bể như sau:

  • Bể điều nhiệt, bể điều nhiệt tuần hoàn có nhiệt độ từ môi trường đến 100oC: môi chất là nước
  • Bể ổn nhiệt, bể điều nhiệt tuần hoàn nhiệt lạnh: có nhiệt độ từ -40oC đến môi trường đến 150oC. Môi chất là dung môi không đóng băng.
  • Bể ổn dầu: có nhiệt độ từ 50oC đến 300oC. Môi chất là dầu

Công ty Nam Phong cung cấp bể ổn nhiệt từ các nhà sản xuất Lklab, SH-Scientific, CPT, Polysience, Julabo.