1-Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng: dùng cho phòng kinh doanh liên hệ bán hàng, bảo hành hoặc truyền thông.

2- Phạm vi sử dụng thông tin

Phạm vi sử dụng thông tin liên quan đến các bộ phận kinh doanh, bộ phận kỹ thuật.

 3- Thời gian lưu trữ thông tin

Thiết lập các quy tắc quản lý thông tin cá nhân và cải tiến không ngừng.

 4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NAM PHONG

Địa chỉ: VPGD tầng 6 số 245 Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khi quý khách hàng yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của mình, khách hàng liên hệ trực tiếp với chúng tôi, Công ty TNHH KHKT Nam Phong sẽ đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Công ty TNHH KHKT Nam Phong sẽ đảm bảo rằng đội ngũ điều hành và tất cả các nhân viên ý thức được tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng và sẽ thiết lập các quy tắc quản lý thông tin cá nhân. Áp dụng một cách thích hợp và đảm bảo rằng hệ thống quản lý đó được thực thi nghiêm túc. Những quy tắc này sẽ được duy trì và cải tiến liên tục.

Thông tin khách hàng được sử dụng trong phạm vi công ty

Không sử dụng thông tin khách hàng cho mục đích khác

Không cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ 3 khi chưa được khách hàng

Tuân thủ pháp luật Việt nam về quản lý, bảo mật thông tin

7 – Thông tin chủ sở hữu website

Họ và tên: Trân Ngọc Quang

Email: sales@npsc.vn

ĐT: 024.32202066

Địa chỉ: VPGD tầng 6 số 245 Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Mã số Giấy phép đký kinh doanh: 0108135838

8-Thông tin Liên hệ

Đối với các câu hỏi về tài liệu này ngoại trừ yêu cầu tiết lộ … thông tin cá nhân và khiếu nại, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo cách sau:

Địa chỉ: VPGD tầng 6 số 245 Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

ĐT: 024.32202066

Email: sales@npsc.vn