Hóa chất thí nghiệm | Giải pháp toàn diện cho phòng Lab | NPSC.VN

Hóa chất thí nghiệm – Giải pháp toàn diện cho phòng lab

Hóa chất thí nghiệm Ricca Chemical

HÓA CHẤT THÍ NGHIỆM – GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN CHO PHÒNG LAB

Công ty Nam Phong – Npsc.vn  là đại diện tại Việt nam của nhiều hãng hóa chất thí nghiệm hàng đầu thế giới, chúng tôi cung cấp giải pháp hóa chất thí nghiệm, hóa chất phân tích cho khách hàng từ những số lượng lớn đến những đơn hàng nhỏ nhất, từ milligram đến hàng trăm kg.

Npsc.vn (NP-Scientific Ltd) được thành lập bởi các thành viên hoạt động lâu năm và tâm huyết trong thị trường hóa chất thí nghiệm và thiết bị cụng cụ. Với mục tiêu cung cấp cho thị trường các hóa chất thí nghiệm và dụng cụ chất lượng cao với giá thành rẻ nhất cùng dịch vụ kỹ thuật hoàn hảo.

Với việc nỗ lực không ngừng trong tối ưu hóa đơn hàng và các chi phí logistic, Npsc.vn đã có tín nhiệm cao trong cung cấp hóa chất thí nghiệm, hóa chất sản xuất, dụng cụ thí nghiệm cho các đơn vị nghiên cứu, kiểm tra chất lượng và sản xuất trên toàn quốc.

NPSC.vn cung cấp hóa chất thí nghiệm từ mg đến kg
NPSC.vn cung cấp hóa chất thí nghiệm từ mg đến kg

Các các hóa chất thí nghiệm và thương hiệu đang được cung cấp gồm:

Hóa chất thí nghiệm LabChem - USA
Hóa chất thí nghiệm LabChem – USA

Hóa chất thí nghiệm vô cơ:

 • Hóa chất thí nghiệm siêu tinh khiết cho phân tích vết kim loại: GFS, Carl Roth
 • Hóa chất phân tích nguyên tố vô cơ ICP, AAS, IC: Inorganic Ventures, CPAChem
  + Dung dịch chuẩn AAS, ICP, ICP/MS
  + Dung dịch chuẩn, rửa giải sắc ký Ion
 • Hóa chất chuẩn phân tích quang phổ UV/VIS: Merk
 • Dung dịch chuẩn pH, độ dẫn, độ đục, ORP, muối: Hanna, CPAChem, Merck
 • Hóa chất dung dịch chuẩn độ KF WaterMark GFS
 • Hóa chất, dung dịch cho chuẩn độ: Ricca, GFS, Labchem
  + Dung dịch đệm Acetic Acid – Sodium Hydroxide 50%
  + Dung dịch Barium Chloride – Hydrochloric Acid
  + Dung dịch Disodium EDTA – Sulfuric Acid
  + Dung dịch Potassium Iodide Ceric Sulfate
  + Dung dịch Sodium Hydroxide – TISAB II cho xác định Fluoride
  + Dung dịch chuẩn độ Silver Nitrate nồng độ tiêu chuẩn ASTM, EPA
 • Các hóa chất thí nghiệm thông thường: Các axít, muối iêu chuẩn ACS, thuốc thử tiêu chuẩn: GFS, Merck, Prolabo, Sigma, Carl Roth, CDH.
  + Một số muối và thuốc thử vô cơ có sẵn: Potassium Iodide, Sodium Peroxide, Ammonium Chloride, Calcium Carbonate, Sodium borohydride, Sodium Sulfate, Sodium Acetate Anhydrous, Sodium Iodide, Sodium Hydroxide, Magnesium Nitrate, Phosphate Mono Basic, Silver Nitrate, Ammonium Persulfate, Sodium Acetate, Zinc Nitrate Sodium Oxalate, Sodium Chloride, Potassium Chloride, Barium Chloride, Ceric Ammonium Nitrate, Ammonium Acetate, Potassium Hydroxide, Sodium Nitrate, Magnesium Sulfate…
Hóa chất thí nghiệm Carl Roth
Hóa chất thí nghiệm Carl Roth – Đức

Hóa chất thí nghiệm hữu cơ:

 • Hóa chất, hợp chất hữu cơ tinh khiết: GFS, TCI, Merk
 • Hóa chất kiểm nghiệm màu thực phẩm: TCI
 • Hóa chất chuẩn thuốc thử, dung môi HPLC
  + Thuốc thử sắc ký cặp Ion HPLC
  + Thuốc thử HPLC Derivatization
 • Hóa chất chuẩn thuốc thử sắc ký khí GC
  + Thuốc thử dẫn xuất cho GC
  + Thuốc thử silyl hóa Trimethylsily cho GC
  + Thuốc thử silyl hóa Pentafluorophenyl cho GC
  + Thuốc thử ester hóa, alkyl hóa
 • Các hợp chất hữu cơ chậm phân hủy PCBs
 • Hợp chất chống cháy PBDEs
 • Độc tố Dioxins, Furans, PAHs
 • Các hợp chất dễ bay hơi VOCs,
 • Nhóm chức năng (functional groups)
 • Chất chuẩn theo phương pháp EPA (500, 600, 1300, 1600, 8000 series),
 • Chất chuẩn các hợp chất béo: GFS
 • Chất chuẩn dùng cho các phương pháp sắc ký
 • Chất chuẩn được phân loại theo cấu trúc hóa học
 • Các hợp chất Halogenated, Heteroaromatic Ligands: GFS
 • Hóa chất dung môi hữu cơ: Merck, Prolabo, GFS
  + Một số dung môi hữu cơ có sẵn: Acetone, Isopropyl Alcohol, Acetonitrile, Methyl Alcohol, Methanol, Chloroform, Methyl Ethyl Ketone MEK, Cyclohexane, Methyl Tertiary, Butyl Ether, Dichloromethane, N-Pentane, Ethyl Acetate, Ethyl Ether, Tetrahydrofuran, n-Heptane, Toluene

Hóa chất thí nghiệm, kiểm nghiệm, sản xuất dược phẩm mỹ phẩm

 • Hóa chất kiểm nghiệm dược, chuẩn dược điển: USP, EP, BP, JP
 • Hóa chất cho sản xuất dược phẩm: DFM
 • Hóa chất thí nghiệm, kiểm nghiệm, sản xuất mỹ phẩm thực phẩm chức năng: TCI, Oryranol
 • Hóa chất thí nghiệm, kiểm nghiệm, hóa chất chuẩn phân tích, chuẩn đối chiếu dược liệu, mỹ phẩm: Chromadex, Phytolab, TCI, TRC
 • Môi trường nuôi cấy vi sinh, thạch agar đỗ sẵn cho kiểm nghiệm phòng sạch: Liofilchem, Himedia, PMM
 • Chủng vi sinh cho kiểm nghiệm dược: Liofilchem, SSI
Hóa chất thí nghiệm phân tích thuốc BVTV Accustandard
Hóa chất thí nghiệm phân tích thuốc BVTV Accustandard

Hóa chất thí nghiệm, sản xuất, kiểm nghiệm thực phẩm

 • Hóa chất phân tích dư lượng thuốc BVTV: AccuStandard. HPC
 • Hóa chất chuẩn màu thực phẩm/ Kiểm tra mầu thực phẩm: TCI
 • Chất chuẩn các hợp chất béo: GFS, TCI
 • Hóa chất thí nghiệm, hóa chất chuẩn thành phần dinh dưỡng, FAMEs, FAEEs: AccuStandard
 • Hóa chất sinh học kháng huyết thanh xác định type vi khuẩn: SSI, Microgen
 • Môi trường nuôi cấy vi sinh: Liofilchem, Merck, CDH, Himedia,
 • Test nhanh kiểm tra an toàn thực phẩm: Liofilchem, Microgen
 • Hóa chất vật tư trong chuẩn bị mẫu: JGFinneran

Hóa chất thí nghiệm sinh học

 • Hóa chất sinh học Sigma, VWR, TCI
 • Hóa chất thí nghiệm phân tích điện di Serva
 • Dung môi cho thí nghiệm sinh học TCI

Hóa chất thí nghiệm, phân tích Hóa dầu

Hóa chất thí nghiệm phana tích nước AMCO GFS
Hóa chất thí nghiệm phân tích nước AMCO GFS
 • Hoa chat thi nghiem, hóa chất chuẩn phân tích dùng cho hóa dầu: Ricca, Spectrum Quality Standard, Accustandard, Sigma, Labchem:
  + Nhóm các hợp chất dễ bay hơi PIANO
  + Phân tích nhóm hydro carbon DHA
  + Hàm lượng Diisocyanates
  + Nguyên liệu sinh học,
  + Chuẩn UOP
  + Phân tích lưu huỳnh
  + TPH & Fuels and Hydrocarbons
  + LUFT/LUST (UST)

Mẫu chuẩn CRM, hóa chất cho kiểm tra chất lượng, sản xuất:

 • Chất chuẩn CRM, mẫu chuẩn, chuẩn đối chiếu: NIST, MHB, Alpha Resources, BAS
  + Mẫu chuẩn khí gas
  + Mẫu chuẩn nhiên liệu, nhiên liệu sinh học
  + Mẫu chuẩn CRM than, Cốc, quặng, Khoáng sản, Gang, Thép, Hợp kim.
  + Mẫu chuẩn CRM phân tích Các bon lưu huỳnh trong mẫu rắn
  + Xi măng chuẩn CRM
  + Mẫu chuẩn CRM vật liệu điện và cách điện, Nhựa-Polymer,  Thủy tinh, Gốm sứ …
Hóa chất thí nghiệm cung cấp bởi công ty Nam Phong
Hóa chất thí nghiệm cung cấp bởi công ty Nam Phong – NPSC

Mua hóa chất thí nghiệm ở đâu tại Hà nội? Hoa chat thi nghiem Ha noi mua o dau?

Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Nam Phong
Tel: (024) 322 020 66 (3 lines) Fax: (024) 322 02 065
Hotline: 0982 919 651 / Email: sales@npsc.vn