Đo độ nhớt - Đơn vị đo cps, cst - Thông tin kỹ thuật - NPSC.VN

Các đơn vị đo độ nhớt

Đơn vị đo độ nhớt Cps và Cst - Conostan

Các đơn vị đo độ nhớt khác nhau sử dụng cho các ứng dụng và thiết bị đo khác nhau. Hiểu về các đơn vị đo độ nhớt như CentiPoise (cPs), Centistokes (Cst) hay Saybolt (SSU) giúp việc lựa chọn thiết bị đo và các dung dịch chuẩn độ nhớt chính xác.

Độ nhớt là gì

Độ nhớt (viscosity) là một đại lượng vật lý đặc trưng cho ma sát trong của dòng chảy. Khi các dòng chất lưu sát kề có tốc độ chuyển động khác nhau, ngoài sự va đập giữa các phần tử vật chất còn có sự trao đổi xung lượng giữa chúng. Vì vậy, chuẩn độ nhớt có liên quan đến khả năng thực hiện các quá trình bơm, vận chuyển chất lỏng, chất keo trong các hệ đường ống, khả năng thực hiện các quá trình phun.

Các đơn vị đo độ nhớt tiêu chuẩn gồm:

  • Độ nhớt động lực (Dynamic Viscosity) hay độ nhớt tuyệt đối đơn vị đo Centipoise (Cps)
  • Độ nhớt động học (Kinematics Viscosity) đơn vị đo là Centistokes (Cst)

Các đơn vị đo độ nhớt khác gồm 

Ngoài ra còn một số đơn vị đo độ nhớt khác là các đơn vị đo độ nhớt độ nhớt quy ước tùy thuộc thiết bị đo như:

  • Độ nhớt Engler (oE)
  • Độ nhớt Saybolt (SSU)
  • Độ nhớt Redwood.

Chỉ số độ nhớt

Một chỉ số khác liên quan đến độ nhớt nữa là Chỉ số độ nhớt ( Viscosity index – VI), là sự thay đổi độ nhớt của chất lỏng theo nhiệt độ. Đây là yếu tố quan trọng trong đánh giá các dung dịch bôi trơn như dầu nhớt.

Dung dịch chuẩn đo độ nhớt Conostan

Dung dịch chuẩn độ nhớt của Conostan cung cấp cả hai thang tiêu chuẩn là đo độ nhớt động học và đo độ nhớt động lực, đáp ứng đầy đủ cho phân tích hóa dầu. Ngoài ra chuẩn độ nhớt Conostan có thể quy đổi ra tháng đo độ nhớt Saybolt.

Tất cả các chuẩn độ nhớt của Conostan đều là chuẩn theo tiêu chuẩn quốc gia theo các phương pháp ASTM & IP. Các dung dịch chuẩn được đảm bảo có hạn sử dụng 2 năm và  xác định động lực học và độ nhớt động được thực hiện theo tiêu chuẩn ASTM D 445/446 và ISO 3104/3105, ISO / IEC 17025 và có  liên kết chuẩn NIST.

Liên hệ kỹ thuật và báo giá dung dịch chuẩn đo độ nhớt

VPGD: Tầng 6, số 245 Tam Trinh, Q. Hoàng Mai, Hà nội
Tel: (024) 322 020 66 (3 lines)   Fax: (024) 322 02 065
Hotline: 0982919651 / Email: sales@npsc.vn