Máy sắc ký lỏng HPLC YL9100 Plus - Chính hãng | NPSC.VN

Máy sắc ký lỏng HPLC YL9100 Plus

HPLC system

Model: HPLC YL9100 Plus

Hãng sản xuất: YL Instruments – Hàn Quốc