Nồi hấp tiệt trùng Sturdy SA-600A (350 lít) - Hấp dụng cụ y tế | NPSC.VN

Nồi hấp tiệt trùng Sturdy SA-600A (350 lít)

Model SA-600A

HSX: Sturdy