mega888 Vật tư cho máy phân tích Các bon / Lưu huỳnh - Alpharesoures

Vật tư cho máy phân tích Các bon / Lưu huỳnh – Alpharesources Mỹ

Vật tư tiêu hao tương thích cho các máy Leco CS744/844, CS230, Eltra CS800/200,  như ống đựng mẫu graphite, điện cực, ống đốt mẫu, chất trợ cháy hất khử lò nung, bột oxýt đồng, len thạch anh, anhydrone (chất khử ẩm), chất khử CO2, SO3, halogen…