mega888 Mẫu chuẩn CRM NCS - chuẩn Gang thép, Than, Cốc, Quặng, khoáng sản

Mẫu chuẩn CRM NCS

Mẫu chuẩn CRM quặng, than, cốc, gang, thép, hợp kim