Máy sắc ký khí GC YL6500 - Máy GC giá rẻ | NPSC.VN