Bể ổn nhiệt DS - npsc.vn

Bể ổn nhiệt DS

Water bath

Model: DS-21SS-S/ DS – 21S/ DS – 21M

Hãng SX / Xuất xứ: Dasol / Hàn Quốc