Tủ ấm CO2 có tiệt trùng khử nhiễm - tránh lây nhiễm chéo | NPSC.VN

Tủ ấm CO2 có tiệt trùng khử nhiễm

Sterilization CO2 Incubator

Model: WS-40SC / WS-80SC/ WS-180SC

Hãng sản xuất/ xuất xứ: World Science – Hàn Quốc