Tủ sốc nhiệt TSA series, Espec Nhật Bản - npsc.vn

Tủ sốc nhiệt TSA series, Espec Nhật Bản

TỦ SỐC NHIỆT TSA SERIES

AIR TO AIR THERMAL SHOCK CHAMBER

Model: TSA series
Hãng sản xuất: ESPEC  – Nhật Bản