Tủ ấm CO2/ O2 - Tủ ấm nuôi cấy kị khí - Yếm khí | NPSC.VN

Tủ ấm CO2/ O2

Model: WS-40COA / WS-80COA/ WS-180COA

Hãng sản xuất

Xuất xứ: World Science – Hàn Quốc