Tủ ấm CO2 / O2 15 lít Air Jacket model WS-15COA | NPSC.VN

Tủ ấm CO2 / O2 15 lít Air Jacket model WS-15COA

Air jacket Co2 incubator

Model: WS-40CA

Hãng sản xuất/ xuất xứ: World Science – Hàn Quốc