Tủ ấm CO2 Water jacket - Tủ ấm CO2 Air Jacket - Tủ ấm BOD

Tủ ấm CO2 Water jacket

Water jacket CO2 Incubator

Model: WS-40CW / WS-80CW/ WS-180CW

Hãng sản xuất/ xuất xứ: World Science – Hàn Quốc