Tủ sốc nhiệt Vision Tec Hàn Quốc - npsc.vn

Tủ sốc nhiệt Vision Tec Hàn Quốc

TỦ SỐC NHIỆT VT-TSC

THERMAL SHOCK TEST CHAMBER

Model: VT-TSC100/ VT-TSC 100-1/ VT-TSC200/ VT-TSC 200-1

Hãng sản xuất: Vision Tec – Hàn Quốc