Máy lọc nước siêu sạch Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 | NPSC.VN

Máy lọc nước siêu sạch Milli-Q® IQ 7003/05/10/15

Model: Milli-Q® IQ 7003; Milli-Q® IQ 7005; Milli-Q® IQ 7010; Milli-Q® IQ 7015

Hãng sản xuất: Merck Millipore

Xuất xứ: Pháp