Bộ kiểm tra độ sạch bát đĩa với tinh bột và dầu mỡ CK13 | NPSC.VN

Bộ kiểm tra độ sạch bát đĩa với tinh bột và dầu mỡ CK13

285,000 

Mã ký hiệu: CK13
Đóng gói: 200 test / bộ
NSX: Viện Hóa sinh và Tài liệu Nghiệp vụ – Bộ Công An