Môi trường nuôi cấy vi sinh CDH - Ấn Độ - npsc.vn

Môi trường nuôi cấy vi sinh CDH – Ấn Độ

Hãng sản xuất: CDH

Xuất xứ: Ấn Độ