Đĩa thạch đỗ sẵn đĩa contact đĩa settle

Đĩa thạch đỗ sẵn đĩa contact đĩa settle

Hãng sản xuất: PMM

Xuất xứ: Đức