Máy đo độ mài mòn viên thuốc Vanguard - npsc.vn

Máy đo độ mài mòn viên thuốc Vanguard

Model: LIC-1/ LIC-3/ LIC-3

Hãng sản xuất: Vanguard – Mỹ