Ống ly tâm 15ml và 50 ml Violamo - npsc.vn

Ống ly tâm 15ml và 50 ml Violamo

HSX: VIOLAMO – Nhật bản