Tủ cấy vô trùng một người thao tác SH-HD-900V

Tủ cấy vô trùng một người thao tác SH-HD-900V 

Vertical Laminar FLow / Model: SH-HD-900V

Hãng sản xuất: SH-Scientific (Samheung Energy) / Xuất xứ: Hàn Quốc

Support
Call Now Button