Tủ sấy chống cháy nổ - Sấy dung môi - Sấy vât liệu dễ cháy nổ -NPSC.VN

Tủ sấy chống cháy nổ

TỦ SẤY CHỐNG CHÁY NỔ

Explosion Proof Oven
Model: DS – 8JP-M
Hãng SX: Dasol – Hàn Quốc