Cân sấy ẩm As One Nhật Bản - Công ty Nam Phong - NPSC.VN

Cân sấy ẩm As One Nhật Bản

Moisture Analyzer

Hãng sản xuất: AS ONE – Nhật Bản