Tủ sấy nhiệt độ cao  – lò đối lưu cưỡng bức 450oC Nabertherm | NPSC.VN

Tủ sấy nhiệt độ cao  – lò đối lưu cưỡng bức 450oC Nabertherm

Model: NA 30/45, NA 60/45, NA 120/45, NA 250/45, NA 500/45

Hãng sản xuất: Narbertherm – Xuất xứ: Đức